Uważność (Mindfulness)

Uważność (inaczej: uważna obecność, mindfulness) to technika i umiejętność bycia w pełni obecnym, świado­mym. To zmysłowe, bezpośrednie doświad­czanie tego, co dzieje się w danej chwili. Z ciekawością, ale bez osądzania i wartościowania. To obserwacja i zauwa­żanie tego, co jest, co się wydarza we mnie i naokoło. Uważność jest umiejętnością, można ją wzmacniać…

więcej

MBSR

Program MBSR dedykowany jest osobom, które doś­wiadczają stresu w życiu prywatnym bądź zawodowym, mają poczucie nieradzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego i szybkim tempem życia, odczuwają frustrację, przemęczenie, bóle głowy lub inne dolegli­wości, doświadczają bezsenności, obniżonego nastroju, zniechęcenia i braku satysfakcji z życia…

więcej

O mnie

Jestem nauczycielką dwóch programów mindfulness.
Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR (program redukcji stresu w oparciu o rozwój uwazności), certyfikat wydany przez The Institute for Mindfulness-Based Approaches IMA z siedzibą w Niemczech…
Mindfulness Based Living Course – MBLC (kurs życia oparty na zasadach uważności), certyfikat wydany przez Mindfulness Association Polska…

więcej

Indywidualne kursy i sesje mindfulness

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w treningu grupowym istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych sesji mindfulness lub indywidualnej wersji pełnego 8-tygodniowego kursu online.
Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów: tel.: +48 664 023 870, e-mail: kontakt@uwazna-obecnosc.pl

MBSR online, 8-tygodniowy trening uważności (mindfulness)

Program redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności
Start: 1 lutego 2021 r., o godz. 18:00
Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów: tel.: +48 664 023 870,
e-mail: kontakt@uwazna-obecnosc.pl

Inspiracje

Chodzi o to, by przekonać się, że istnieje sposób bycia, życia i skupiania uwagi, który jest jak rodzenie się na nowo, wyzwalający i stanowiący wyzwolenie sam w sobie, tu i teraz, mimo cierpienia i zamętu życia.

Jon Kabat-Zinn

Chwila obecna to najlepszy nauczyciel, który na nasze szczęście,
jest zawsze tam gdzie my.

Pema Chödrön

Współczucie trzeba zacząć od siebie. Kiedy naprawdę jesteśmy w stanie być sobą, wolni od wstydu i od nienawiści do siebie, wtedy i do innych zaczynamy odnosić się inaczej. Nie muszą już oni odgrywać ról, w których wzmacniali czy potwierdzali nasze poczucie własnej wartości.

Barry Magit

Ludzi nie wytrącają z równowagi wydarzenia, tylko wyobrażenia, jakie tworzą oni sobie na ich temat

Epiktet

Uważność nie ma wrogów.

Frits Koster