Mindfulness dla firm

Mindfulness jest obecnie bardzo cenioną metodą wykorzystywaną przez firmy na całym świecie w celu redukcji stresu i zwiększenia odporności wobec trudnych zadań i wyzwań, jakie mogą pojawić się przed pracownikami w ich życiu prywatnym i zawodowym, zwiększenia wydajności, poprawienia umiejętności komunikacyjnych oraz zwiększenia dobrostanu.
Programy uważności stosowane są np. w firmach: Google, Intel, Twitter, Ebay, Proctel and Gamble, McKinsey czy Yahoo. Na świecie popularne są w szkolnictwie, środowiskach medycznych, służbach mundurowych.

Korzyści z praktykowania mindfulness:

 • lepsza umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • większa odporność fizyczna i psychiczna
 • zmniejszenie reaktywności oraz zwiększenie inteligencji emocjonalnej
 • większa zdolność koncentracji i kierowania uwagi, lepsza pamięć, kreatywność
 • wzrost umiejętności podejmowania decyzji
 • większa samoświadomość
 • wzrost pewności siebie i samoakceptacji
 • wzrost zdolności komunikacyjnych,
 • większa otwartość na ludzi, na zmiany
 • wzrost radości życiowej, wewnętrznej równowagi i dobrostanu
 • zwiększenie zdolności relaksu i odpoczynku

Proponowane programy:

Poniżej przedstawiam ogólny opis proponowanych programów. Zapraszam do kontaktu z prośbą o konkretną ofertę, którą dostosowuję do potrzeb organizacji, specyfiki pracy i grup. Możliwe są zajęcia stacjonarne i online.

Zapraszam do kontaktu: kontakt@uwazna-obecnosc.pl+48 664 023 870

1. Kurs MBSR – 8 tygodniowy program redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności

Program skierowany do osób gotowych zaangażować się w pełny praktyczny kurs, zawierający oprócz cotygodniowych spotkań własną, codzienną praktykę domową.
Trening jest dla osób z osobistą, wewnętrzną motywacją. Z każdą osobą przed kursem przeprowadzam telefoniczną rozmowę wstępną, aby przyjrzeć się motywacji, wzmocnić znajomość tematu i wykluczyć obecność czynników, które są przeciwwskazaniem do udziału w kursie.

Program MBSR powstał w klinice leczenia stresu na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts w 1979 roku. Opracował go zespół pod kierunkiem profesora Jona Kabat-Zinna. Jest dedykowany osobom, które doświadczają stresu w życiu prywatnym bądź zawodowym, mają poczucie nieradzenia sobie z wyzwaniami i szybkim tempem życia, odczuwają frustrację, przemęczenie, bóle głowy lub inne dolegliwości, doświadczają bezsenności, obniżonego nastroju, zniechęcenia i braku satysfakcji z życia.

Korzyści:

 • pogłębiona wiedza na temat uważności, mechanizmów stresu, pracy umysłu (myśli, oceny, przekonania, postrzeganie, emocje, doznania fizyczne), wykorzystania mindfulness w radzeniu sobie ze stresem, wyzwaniami oraz uważność w komunikacji
 • poznanie i praktykowanie technik mindfulness pod okiem nauczycielki i praktyka uważności z 7 letnim stażem, które uczestnicy z biegiem programu wprowadzają w swoje codzienne życie
 • dzięki cotygodniowym spotkaniom z trenerką i grupą oraz codziennej praktyce domowej uczestnicy rozwijają stale swoje umiejętności i na bieżąco obserwują zachodzące zmiany i wzrost samoświadomości
 • po zakończeniu programu uczestnicy są wyposażeni w ugruntowane umiejętności, nowe, wspierające nawyki praktyki uważności oraz motywację do dalszej praktyki, podsycaną zauważonymi zmianami. Dzięki temu osiągają samodzielność praktyka mindfulness.

2. Cykl 4 spotkań w formie webinarów tematycznych dot. różnych aspektów mindfulness

Oferta skierowana do osób chcących poznać uważność w formie spotkań edukacyjnych z elementami praktycznych ćwiczeń, nie mających przestrzeni lub możliwości na zaangażowanie się w 8 tygodniowy kurs mindfulness.

Korzyści:

 • poznanie czym jest mindfulness
 • wiedza na temat mechanizmów stresu i jakie korzyści daje w tym obszarze uważność
 • poznanie możliwości mindfulness w pracy z uporczywymi myślami i emocjami
 • wiedza na temat wzmocnienia odporności psychicznej dzięki praktyce mindfulness
 • poznanie kilku technik mindfulness
 • materiały w formie prezentacji i ewentualnych nagrań (jeśli ta opcja będzie wybrana)

3. Regularne sesje medytacji mindfulness

Oferta skierowana do osób chcących praktykować mindfulness w grupie. Dla osób chcących w ten sposób zacząć praktykę, spróbować jej lub już praktykujących w celu wzmocnienia praktyki własnej.

Korzyści:

 • możliwość doświadczania prowadzonych praktyk mindfulness
 • regularne praktykowanie w grupie wzmacnia praktykę indywidualną osób już praktykujących
 • pozwala wzmocnić motywację do regularnej praktyki własnej
 • daje poczucie wspólnoty i wspierającego bycia w grupie