Uważność (Mindfulness)

Uważność jest prostą i jednocześnie nadzwyczaj skuteczną metodą, by włączyć się w nurt życia, odkryć w sobie mądrość i siły witalne.

Jon Kabat-Zinn

 

Uważność (inaczej: uważna obecność, mindfulness) to technika i umiejętność bycia w pełni obecnym, świadomym. To zmysłowe, bezpośrednie doświadczanie tego, co dzieje się w danej chwili. Z ciekawością, ale bez osądzania i wartościowania. To obserwacja i zauważanie tego, co jest, co się wydarza we mnie i naokoło. Taki stan wyzwala z automatycznych, niekorzystnych schematów reagowania i poczucia przytłoczenia tym, co dzieje się wokół.

Skoro uważność jest umiejętnością, można ją wzmacniać poprzez regularną praktykę medytacyjną i postawę.

Praktyka uważności to eksplorowanie. Poprzez obserwację myśli, uczuć i doznań z ciała oraz tego, jak one na siebie wpływają, poznajemy, że działanie umysłu nie jest czymś tajemniczym i że możemy bardziej sprawnie i mniej boleśnie poruszać się w świecie własnych doznań, myśli, emocji.

Wiele badań naukowych prowadzonych w amerykańskich i europejskich ośrodkach medycznych i akademickich wskazuje na korzystny wpływ medytacji uważności na stosujące ją osoby. Potwierdzają one to, co praktycy buddyjscy znają i czego nauczają od tysięcy lat. Właśnie z buddyzmu praktykę uważności zaczerpnął autor programu MBSR prof. Jon Kabat-Zinn. Można ją jednak spotkać także w innych tradycjach. Uważność to uniwersalna umiejętność, dostępna każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, wieku, wyznania czy kultury, z której pochodzi.